Solucije i podrška

Finansiranje

ProSport obezbjeđuje mnogo različitih finansiskih solucija za vaš fitness i wellness centar kao i ostalu potrebnu pomoć našim kupcima da ostvare uspješan i profitabilan biznis.

Finansiske solucije su različite u zavisnosti od kvantitativne količine opreme i boniteta kupca.

Mi opremamo:

  • Fitness klubove
  • Wellness klubove
  • Hotele
  • Privatne fitness i wellness centre
  • Policijske ustanove
  • Fizioterapetske ustanove
  • Korporativni fitness
  • Personalne studije
  • Solarijum centre

Za ponudu finansiranja vašeg centra molimo vas kontaktirajte nas.

Uz opremu projektujemo i isporučujemo sound&software sistem za vaš fitness i wellness centar.

Marketing podrška i podrška pri vođenju kluba

Kako je marketing jedan od osnovnih faktora uspješnog početka rada fitness ili wellness centra, ProSport Vam omogućava da dobijate više od same isporučene opreme.

Nudimo vam paletu materijala i priprema specijalizovanih za fitness i wellness industriju.

Mi možemo svakom da ponudimo odgovarajući logotip, koji će u potpunosti da predstavlja vašu firmu.

Takodje nudimo vam štampu za postere, banere i ostale promotivne aktivnosti.

Servis i održavanje

ProSport vam je omogućio servis i postprodajnu podršku za opremu koju vam isporučimo.

Servis kao Podrška kupcima u potpunosti prati prodajni asortiman sa potrošnim materijalima i rezervnim dijelovima.

Vršimo servis opreme i van garantnog roka.