Šipke i osigurači

Osiguraci za sipku 30mm

3.00 KM

Šipke i osigurači

Olympic spring collar

5.00 KM

Šipke i osigurači

Sipka 28mm

18.00 KM

Šipke i osigurači

Profi osiguraci

20.00 KM

Šipke i osigurači

Sipka 30mm

30.00 KM

Šipke i osigurači

Body bar

34.00 KM

Šipke i osigurači

Olimpijska sipka

68.00 KM

Šipke i osigurači

Sipka 180cm

84.00 KM

Šipke i osigurači

Rubber barbell 10kg (84721)

86.00 KM

Šipke i osigurači

EZ Sipka 55mm

88.00 KM

Šipke i osigurači

Triceps sipka 30mm

91.00 KM

Šipke i osigurači

Olimpijska sipka 120cm

93.00 KM

Šipke i osigurači

Olimpijska sipka 150cm

110.00 KM

Šipke i osigurači

Ez Sipka 50mm (bushing segger)

117.00 KM

Šipke i osigurači

Olimpijska sipka 180cm

119.00 KM

Šipke i osigurači

Rubber barbell 15kg (84722)

130.00 KM

Šipke i osigurači

Olimpijska sipka 220cm

149.00 KM

Šipke i osigurači

Olimpijska sipka triceps

150.00 KM

Šipke i osigurači

Sipka Bushing (segger) 154cm

165.00 KM

Šipke i osigurači

Rubber barbell 20kg (84723)

174.00 KM
Novo

Šipke i osigurači

Rubber barbell 25kg (84724)

200.00 KM

Šipke i osigurači

Sipka olimpijska 220cm (segger)

215.00 KM

Šipke i osigurači

Rubber barbell 30kg (84725)

260.00 KM
Novo
Novo

Šipke i osigurači

Olimpijska sipka 218cm

479.00 KM
Novo
Novo

Šipke i osigurači

Super hex trap (46110)

520.00 KM
Novo
Novo
Novo
Novo