13.00 KM
20.00 KM

Rekviziti

Loop band soft

20.00 KM

Rekviziti

Ab Roller

21.00 KM

Rekviziti

Slam ball 3kg

23.00 KM

Rekviziti

Slam ball 5kg

28.00 KM
28.00 KM

Rekviziti

Slam ball 8kg

34.00 KM

Rekviziti

Loop band hard

40.00 KM
59.00 KM

Rekviziti

Crossfit karike

68.00 KM
80.00 KM

Rekviziti

Steper

139.00 KM

Rekviziti

Plyo boxes

193.00 KM
251.00 KM
Novo
299.00 KM
Novo
510.00 KM