Plate Loaded Mašine

1,220.00 KM

Plate Loaded Mašine

SL7017 Seated calf raise

1,386.00 KM

STRENGTH OPREMA

1,990.00 KM

Plate Loaded Mašine

SL7019 Incline row

2,088.00 KM

Plate Loaded Mašine

SL7008 Rear kick

3,017.00 KM

Plate Loaded Mašine

SL7023 Biceps curl

3,168.00 KM

Plate Loaded Mašine

INCLINE LEVER ROW

3,274.00 KM

STRENGTH OPREMA

3,530.00 KM

STRENGTH OPREMA

3,530.00 KM

Plate Loaded Mašine

Technogym multipower selection

3,680.00 KM

Plate Loaded Mašine

AB CRUNCH SL7036

3,695.00 KM

Plate Loaded Mašine

SL7024 Triceps dip

3,703.00 KM

Plate Loaded Mašine

SL7025 leg extension

3,748.00 KM

Plate Loaded Mašine

SL7026 Leg curl

3,822.00 KM

Plate Loaded Mašine

45 Leg Press Impulse Elite IT7020

3,984.00 KM

Plate Loaded Mašine

SL7007 Row

4,013.00 KM

Plate Loaded Mašine

SL7002 Pulldown

4,021.00 KM

Plate Loaded Mašine

SL7003 Shoulder press

4,046.00 KM

Plate Loaded Mašine

SL7001 Chest press

4,073.00 KM

Plate Loaded Mašine

SL7004 Low row

4,220.00 KM

Plate Loaded Mašine

IT7006C Leg Press/Hack Squat

4,300.00 KM

Plate Loaded Mašine

SL7005 Incline chest press

4,342.00 KM

Plate Loaded Mašine

SL7009 Power cage

4,405.00 KM

Plate Loaded Mašine

SL7006 Leg press

4,426.00 KM

5,200.00 KM
-20%

STRENGTH OPREMA

Plate Loaded Mašine

IT7001B Smith Machine

5,456.00 KM 4,364.80 KM

Plate Loaded Mašine

SL7021 Hack squat

6,390.00 KM

7,120.00 KM

Plate Loaded Mašine

STRElus Prone Leg Curl (P3LCP)

7,120.00 KM

Plate Loaded Mašine

7,440.00 KM

Plate Loaded Mašine

SL7020 45 Leg press

8,127.00 KM

Plate Loaded Mašine

HD HALF RACK

8,500.00 KM

STRENGTH OPREMA

8,990.00 KM

STRENGTH OPREMA

9,280.00 KM

9,550.00 KM
Novo

Trake za trčanje - Nove Trake za trčanje

9,575.00 KM

Plate Loaded Mašine

Nautilus Leg Extension (P3LE)

10,340.00 KM

STRENGTH OPREMA

10,590.00 KM

STRENGTH OPREMA

10,590.00 KM

STRENGTH OPREMA

10,590.00 KM

STRENGTH OPREMA

10,590.00 KM

STRENGTH OPREMA

10,590.00 KM

STRENGTH OPREMA

10,590.00 KM

STRENGTH OPREMA

10,590.00 KM

STRENGTH OPREMA

10,590.00 KM

STRENGTH OPREMA

10,590.00 KM

STRENGTH OPREMA

10,590.00 KM

10,725.00 KM

Plate Loaded Mašine

F3SM Smith Machine

12,491.00 KM