Accessoari

Speed rope 84558

8.00 KM
13.00 KM
20.00 KM

Accessoari

Slam ball 3kg

23.00 KM

Accessoari

Slam ball 5kg

28.00 KM
30.00 KM

Accessoari

Slam ball 6 kg

30.00 KM
-3%
33.00 KM 32.00 KM

Accessoari

Slam ball 8kg

34.00 KM
36.00 KM
-5%
41.00 KM 39.00 KM

Accessoari

Slam ball 10kg

40.00 KM

Accessoari

Loop band hard

40.00 KM

Medicinske lopte / vijače i gripovi

Slam ball 12kg

42.00 KM
-4%
51.00 KM 49.00 KM
54.00 KM
59.00 KM
59.00 KM

Accessoari

Medicine Ball 1kg

66.30 KM
68.00 KM
69.00 KM
80.00 KM
81.00 KM
83.90 KM
90.00 KM
90.00 KM

Accessoari

Slam Ball 8 kg

95.50 KM
96.00 KM
98.00 KM
100.00 KM
102.00 KM
104.00 KM
106.00 KM
107.00 KM

Accessoari

Slam Ball 10 kg

109.00 KM
113.00 KM

Accessoari

Weight ball 5kg

120.00 KM

Accessoari

Weight Ball 10kg

129.00 KM
142.00 KM
162.00 KM
263.00 KM
283.00 KM
283.00 KM
300.00 KM
302.00 KM
320.00 KM
324.00 KM
349.00 KM